Modifiye Micromotor FUE Saç Ekimi

Modifikasyonumuz temel olarak iki amacı hedeflemektedir. Birincisi düşük devirde mikromotor kullanarak saç köklerinin ısınarak yada parçalanarak zarar görme ihtimali ortadan kaldırılmış olur.

Devamı

Online Konsultasyon Formu

Durumunuzla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek ve Dr. Yaman'ın kişiye özel profesyonel değerlendirmesini almak için lütfen aşağıda yer alan iletişim formunu doldurunuz

Devamı

Dr. Yaman Saç Ekim Klinik Programı

Uzun süren araştırmalardan, farklı klinik ve doktorlarla yaptığınız görüşmelerden ve konsültasyonlardan sonra, Dr. Yaman Saç Ekim Merkezi’nin beklentilerinizi en iyi karşılayacak saç ekim kliniği olduğuna karar verdiniz.

Devamı

What we do

Analiz Aşaması

Operasyondan hemen önce Dr. Yaman ile birlikte detaylı saç analiziniz yapılmaktadır. Bu aşamada donör kapasiteniz analiz edilerek; saç kalınlığı, donör bölgesindeki saç yoğunluğu, tekli-çoklu saç kökü oranı ve donör bölge alanı tam olarak ölçülüp çıkarılabilecek kök sayısı tam olarak belirlenmektedir. Aynı zamanda cilt yapınız ve cildinizdeki olası problemler değerlendirilmeye alınmaktadır. Ardından ekim yapılacak alanın ölçümleri yapılmakta, saç kalınlığı ve çoklu kök oranları göz önünde bulundurularak ön, orta ve arka bölgede santimetrekareye ekilecek kök sayıları hesaplanmaktadır. Tüm veriler ışığında saç nakline uygunluğunuz ve yapılacak operasyondan beklentileriniz belirlenmektedir. Konsultasyon sırasında detaylı analiz sayesinde hasta kaynaklı riskler belirlenerek operasyon kararı daha kesin bir biçimde sayısal değerlere dayanılarak verilmektedir.

Operasyondan Önce

Analiz aşamasından sonra hemşirelerimiz tarafından operasyon için hazırlanmaktasınız. Operasyon odalarımız Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı kriterlerine uygun hazırlanmış olup zemin ve duvarlar anti-bakteriyel malzeme ile yapılmıştır. Operasyon odalarının sterilizasyonu uygun koşulları taşımaktadır. Kullanılan malzemeler Sağlık Bakanlığı kriterlerine uygun olarak sterilize edilmektedir. Operasyon odasında Dr. Yaman tarafından son hazırlıklar tamamlanmaktadır. Yüz yapınıza göre ölçümler yapılarak simetrik ve yüz hatlarına uygun bir saç çizgisi hazırlanmakta ve son haline sizinle birlikte karar verilmektedir. Ekim yapılacak alan antiseptik solüsyon ile temizlendikten sonra lokal anestezi aşamasına geçilmektedir. Kliniğimizde lokal anestezi aşaması iğnesiz ön lokal anestezi ile başlamaktadır. Lokal anestezi aşamasını kolaylaştıran bu yöntemde anestezik madde iğne kullanılmadan basınç yardımı ile cilt altına verilmekte ve ağrı hafifletilmektedir.

Operasyon Sırasında

Kliniğimizde saç ekim işlemi Dr. Yaman tarafından geliştirilen ve patenti Dr. Yaman’a ait olan özel bir ekim kalemi (implanter) ile yapılmaktadır. Yaman Implanter (https://www.youtube.com/watch?v=vYIx0yQY0Ww ) olarak adlandırılan tekniğimiz ile saç kökleri el üzerinden alınmakta ve bir sürgü yardımı ile cilt altına itilerek yerleştirme işlemi yapılmaktadır. Saç kökleri ekim kalemi içerisinde cilde ya da pensete temas etmeden ve kırılma ya da ezilerek travmaya uğrama ihtimali olmadan cilt altına daha düzgün ve sağlıklı olarak yerleştirilmektedir. Bu da operasyon ekibinde ortaya çıkabilecek olası hataları ve sert cilt dokusu gibi kökün yerleşilmesini zorlaştıran nedenlerden dolayı saç kökünün zarar görmesini engeller. Yaman Implanter sayesinde köklerin cilt altına yerleştirilmesi sırasında hasar görme ihtimali son derece azaltılır. Klasik penset yönteminden farklı olarak kanal açma işlemi önceden yapılması gerekmektedir. Böylece saç köklerinin çıkış yönlerinin, cm² deki dağılımının ve saç yoğunluğunun dengeli olması amaçlanmaktadır. Yüksek sayılı operasyonlarda ekim işlemi iki kişi tarafından yapılmaktadır. Bu durum sağ ve sol tarafta çıkış yönü farklılığı ve yoğunluk farklılığı oluşturma riskini taşır. Kanalların önceden tek bir kişi tarafından hazırlanması bu riski azaltır. Kiniğimizde operasyon kaynaklı riskler azaltılarak saç kökü koruyucu cerrahi yaklaşım ön planda tutulmaktadır.

Operasyon Sonrası Süreç

Operasyondan hemen sonra, tarafımızdan garanti sertifikanız verilmektedir. Sertifikada operasyon tarihiniz, operasyon sırasında kullanılan ilaçlar ve ekilen saç köklerinin (tekli-çoklu köklerin) sayıları yer almaktadır. Garanti sertifikası; operasyondan 12 ay sonra, ekilen saç köklerinin %30’u veya da fazlası çıkmaması durumunda kliniğimiz tarafından operasyon masraflarının karşılanarak rötuş operasyonu yapılacağını garanti altına almaktadır. Garanti sertifikanızı kullanmak için operasyon sonrası süreçte Dr. Yaman’ın önerilerini uygulamanız ve tavsiyelerine uymanız beklenmektedir.

Durumunuzla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek ve Dr. Yaman'ın kişiye özel profesyonel değerlendirmesini almak için lütfen aşağıda yer alan iletişim formunu doldurarak güncel fotoğraflarınızı sayfamıza yükleyiniz.

Yurtdışı Çalışmalarımız

Saç Ekimi

Forumlar ve Üyelikler